RAKIJA BELA LJUTA

RAKIJA BELA LJUTA Prepečenica
Prepečenica se proizvodi tako što se odvajaju prvenac i pataka, a srce (sredina) 60° se koristi za proizvodnju.

Treba razlikovati prvenac sa 60-70% alkohola i jezgro prepečenice sa 50% alkohola.

Jačina45%
Ambalaža0.05l, 1l i 5l
Naš ASORTIMAN